Aidosti arjessa vaikuttavaa valmennusta

Uskon siihen, että toiminta kehittyy vain silloin, kun ihminen itse kehittyy. Rakennan kaikki valmennusprojektit aina käsityönä sellaisiksi, joista syntyy aidosti arjessa vaikuttavia tuloksia. Jos koet, että haluaisitte kehittää toimintaanne pitkäjänteisesti alla olevien aihealueiden osalta, tiedät kelle soittaa!

 • Asiakaskokemuksen ja palvelukokemuksen kehittäminen
 • Henkilöstöä koskeva muutoksen johtaminen ja muutosten jalkauttaminen
 • Esimiestyötaidot ja ihmisten johtaminen
 • Asiakaspalvelu, myynti ja asiakkuuksien kehittäminen
 • Vuorovaikutustaidot ja viestintä
Käytän yksinkertaisia ja hyväksi havaittuja työvälineitä ja menetelmiä. Kun halua on, keinot kyllä löytyvät.
 • Syvähaastattelut ja sisäiset kartoitukset
 • Pienryhmätyöskentely
 • Lähivalmennukset arjessa
 • Räätälöidyt yksilö- ja ryhmävalmennukset
 • Sparraushetket ja mentorointi
 • Mystery shopping - tutkimukset"Todella hyödyllinen ja uniikki valmennuskokonaisuus. Upean innostava ja ajatuksia tuulettava valmentaja"

-valmennettava-