Aidosti arjessa vaikuttavaa valmennusta

Uskon siihen, että toiminta kehittyy vain silloin, kun ihminen itse kehittyy. Rakennan kaikki valmennusprojektit aina käsityönä sellaisiksi, joista syntyy aidosti arjessa vaikuttavia tuloksia. Jos koet, että haluaisitte kehittää esimerkiksi jotain alla olevista aihealueista, tiedät kelle soittaa!

  • Liiketoiminnan kehittäminen aidosti ja pitkäjänteisesti
  • Asiakas- ja palvelukokemuksen kehittäminen
  • Muutoksen johtaminen
  • Esimiestyö ja ihmisten johtaminen
  • Asiakaspalvelu, ihmisten kohtaaminen ja vuorovaikutus
Toimin apunanne yrityksen sisäisenä muutos- ja henkilöstön kehitysvalmentajana.
Käytän yksinkertaisia ja hyväksi havaittuja työvälineitä ja menetelmiä.
  • Syvähaastattelut ja sisäiset kartoitukset
  • Pienryhmätyöskentely ja lähivalmennukset arjessa
  • Tarpeisiin räätälöidyt yksilö- ja ryhmävalmennukset
  • Mystery shopping - tutkimukset