Aidosti arjessa vaikuttavaa valmennusta

Uskon siihen, että toiminta kehittyy vain silloin, kun ihminen itse kehittyy. Rakennan kaikki valmennusprojektit aina käsityönä sellaisiksi, joista syntyy aidosti arjessa vaikuttavia tuloksia. Jos koet, että haluaisitte kehittää esimerkiksi jotain alla olevista aihealueista, tiedät kelle soittaa!

  • Liiketoiminnan kehittäminen aidosti ja pitkäjänteisesti
  • Asiakaskokemuksen innovointi
  • Esimiestyö ja johtaminen
  • Asiakaspalvelu, ihmisten kohtaaminen ja vuorovaikutus

Käytän yksinkertaisia ja hyväksi havaittuja työvälineitä ja menetelmiä.

  • Toimin apunanne yrityksen sisäisenä muutos- ja henkilöstön kehitysvalmentajana
  • Tarpeisiin räätälöidyt yksilö- ja ryhmävalmennukset
  • Mystery shopping - tutkimukset, syvähaastattelut ja havainnoinnit