Aidosti arjessa vaikuttavaa valmennusta

Työskentelen inhouse valmentajana, eli "kädet savessa" asiakkaani arjessa mukana, osana tiimiä. Johdan monipuolisesti erilaisia palveluliiketoiminnan projekteja vastaten koko prosessista projektin suunnittelusta käytännön implementointiin.

Rakennan kaikki kehitysprojektit aina käsityönä sellaisiksi, joista syntyy aidosti arjessa vaikuttavia tuloksia. Jos koet, että haluaisitte kehittää toimintaanne pitkäjänteisesti alla olevien aihealueiden osalta, tiedät kelle soittaa!

 • Asiakaskokemuksen sitominen osaksi yrityksen strategiaa
 • Asiakkuuksien ja asiakaskokemuksen johtaminen
 • Myynti- ja palveluprosessien rakentaminen asiakaskokemuksen ja asiakaspalvelun lähtökohdista
 • Palvelujen konseptointi ja tuotteistaminen
 • Asiakasrajapinnan toiminnan kehittäminen
 • Palveluliiketoiminnan johtaminen ja esimiestyön kehittäminen
 • Muutosjohtaminen ja muutosten jalkauttaminen
Käytän yksinkertaisia ja hyväksi havaittuja työvälineitä ja menetelmiä.
 • Syvähaastattelut ja sisäiset kartoitukset
 • Pienryhmätyöskentely
 • Lähivalmennukset arjessa
 • Räätälöidyt yksilö- ja ryhmävalmennukset
 • Sparraushetket ja mentorointi
 • Mystery shopping - tutkimukset"Todella hyödyllinen ja uniikki valmennuskokonaisuus. Upean innostava ja ajatuksia tuulettava valmentaja"